Random Image

Klart Skepp koncernen


KLART SKEPP MARINTEKNIK AB
Bifirma: Marina läroverket
VD: Anders Paulsen
Gymnasiet Vux Rederi
Rektor:
Per Lindberg
Utb.chef:
Daniel Lindefors Winblad
Verksamhetschef:
Daniel Lindefors Winblad
Skolledning (SLG):
Ordf: Per Lindberg
Vuxledning
Ordf: Daniel Lindefors Winblad
Rederigrupp
Ordf: Anders Paulsen
CEDERGRENSKA TORNET AB
Bifirma: Stocksundsgruppen
VD: Anders Paulsen
Verksamhetsansvarig:
HAMNKROGEN STOCKSUND AB
VD: Anders Paulsen
Verksamhetsansvarig:

KONCERNLEDNINGSGRUPP (KLG)

Anders Paulsen
Yvonne Regnér
Per Lindberg

Daniel Lindefors Winblad


STYRELSER
KLART SKEPP MARINTEKNIK AB
CTAB / HK AB
SO: Urban Magnusson
VD: Anders Paulsen
Björn Warden
Christer Axén
Lee Stern
Daniel Lindefors Winblad (adj)
Per Lindberg (adj)
Yvonne Regnér (adj)

SO: Urban Magnusson
VD: Anders Paulsen
Yvonne Regnér (adj)