Random Image

Klart Skepp koncernen


KLART SKEPP MARINTEKNIK AB
Bifirma: Marina läroverket
VD: Anders Paulsen
Gymnasiet Vux Rederi
Rektor Utb.chef Charter
Skolsegling
Teknik/ Underhåll
Skolledning Vuxledning Rederigrupp
CEDERGRENSKA TORNET AB
Bifirma: Stocksundsgruppen
VD: Anders Paulsen
Verksamhetsansvarig
HAMNKROGEN STOCKSUND AB
VD: Anders Paulsen
Verksamhetsansvarig

KONCERNLEDNINGSGRUPP (KLG)

STYRELSER
KLART SKEPP MARINTEKNIK AB
SO: Urban Magnusson
VD: Anders Paulsen
CTAB / HK AB
SO: Urban Magnusson
VD: Anders Paulsen