Random Image

Om oss

Stocksundsgruppen består av flera bolag vilka har anknytning till varandra och där synergieffekterna är tydliga.

I koncernen ingår:

Marina läroverket
Friskola med huvudinriktning på gymnasieutbildningar med marin profil. Skolan har även vuxenutbildning till fartygsbefäl och kortare kurser med nautisk inriktning.

Klart Skepp Båtcharter
Rederi för fartygen Älva, Belle Amie, Viksten, Petsamo och Tranholmen. Fartygen används både till utbildningsverksamheten och för kommersiell charter.

Cedergrenska Tornet och Hamnkrogen
Fest- och konferensanläggningar i Stocksund.

Koncernen har 80 anställda och omsätter ca. 80 miljoner SEK. Det som framför allt gör att vi lyckas bättre än våra konkurrenter är att vi kombinerar verksamheter, där dessa skapar goda förutsättningar för varandra att konkurrera framgångsrikt i respektive bransch.
Anmäl dig till vårt
nyhetsbrev!